Q-Tubes Tube (700c, 48mm Schrader Valve)

Q-Tubes Tube (700c, 48mm Schrader Valve)
This item is currently not available.

Details

- ISO Diameter: 622 / road / 29"
- Tube Compound: Butyl
- Valve: Long Schrader
- Valve Core: Removable
- Valve Length: Schrader
- Valve Shaft: Smooth

Reviews